سفید کردن دندان ها

smile design1 نوشتهروش های سفید کردن دندانها

به طور کلی به دو روش میتوان دندانها را سفید کرد :

1. افزودن یک لایه خارجی به سطح دندان ، این لایه میتواند ماده ترمیمی کامپازیت یا یک لایه سرامیکی باشد که به آن لامینیت میگویند. (لمینت کامپازیتی و لمینت سرامیکی)

برحسب مورد ممکن است نیازی به تراش دندان نباشد اما غالبا نیاز به تراش است.

2. روش دیگر سفیدکردن که به آن بلیچینگ گفته میشود که در آن طی یک واکنش شیمیایی مولکولهای رنگی دستخوش تجزیه میشوند .دراین روش چیزی به دندان اضافه نمیشود و دندان هم تراش داده نمیشود.

روش بلیچینگ

روش های بلیچینگ متنوع هستند و به طور کلی دو روش وجود دارد :

1-in office که توسط دندانپزشک در مطب انجام میشود
2-at home که توسط بیمار اما تحت نظر دندانپزشک انجام میشود.

هرکدام ازین روش ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد.

در روش مطب از غلظت بالا ماده استفاده میشود ،خطای سوختگی لثه هست ولی دستیابی به نتیجه درمان در زمان کمتری بدست میاید .

در روش خانگی غلظت ماده کمتر و زمان بر است (2تا6 هفته) ، نیاز به قالبگیری و ساخت تری می باشد. همکاری بیمار بسیار مهم است.

به طور کلی نتایج سفید کردن به روش بلیچینگ دائمی نیست.

سفید کردن دندان به روش غیر بلیچینگ

در این روش ها که با استفاده از کامپازیت یا پرسلن انجام میشود علاوه بر رنگ ، تغییرات ابعادی دندانها هم جهت بهبود طرح لبخند انجام میگیرد و تحت عنوان کامپازیت لمینت ونیر و پرسلن لمینت ونیر نامیده میشوند.

نتیجه سفیدکردن دندان با لمینت نسبت به روش شیمیایی بلیچینگ قابل پیش بینی تر و قابل اطمینان تر است این روش ها در صورتی پیشنهاد میشوند که دندان پوسیده و یا نیاز به تغییر شکل داشته باشد.

هرکدام از لمینت های کامپازیتی یا سرامیکی دارای مزایا و معایبی است.لمینت سرامیکی (پرسلن) محکم ترو با دوام تر است و از نظر رنگ با ثبات تر است ولی لمینت های کامپازیتی ارزان تر و عموما در مطب انجام میگیرد ،حساسیت تکنیکی کمتری دارد ودر صورت نیاز قابل تعمیر است و معمولا نیازی به تراش دندان نیست.

فهرست مطلب