لیزر

فهرست مطلب

 

laser نوشتهلیزر از جنس امواج الکترومغناطیس (نور) می باشد، تفاوت لیزر با نور معمولی این است که نور معمولی شامل طول موج های متفاوتی است و مجموعه این طول موج ها نور را تشکیل میدهد ولی لیزر فقط یک طول موج دارد و همین ویژگی سبب میشود که بسیار پر انرژی و تک رنگ باشد، بافت های بدن بطور اختصاصی نور لیزر را جذب میکنند و همین جذب نور لیزر سبب اتفاقاتی میشود که در درمان بافت های نرم و سخت دهان از آن استفاده میشود.

از لیزر در موارد زیر استفاده میشود:

– دندانپزشکی زیبایی (تغییر فرم و رنگ لثه، سفید کردن دندان و همچنین ترمیم دندان ها با مواد همرنگ)

– جراحی لثه و سایر بافت های نسوج نرم دهان و ضدعفونی کردن بافت های عفونی

– درمان حساسیت های دندانی

– درمان ضایعات داخل دهان (آفت، تب خال و…)

– معالجه ریشه و ایمپلنت