گرفتن عکس رادیو گرافی چه فایده ای دارد؟

فهرست مطلب

گاهی در مراجعه به مطب دندانپزشکی،دندانپزشک از شما میخواهد تا از دندان -دندان هایتان عکس رادیوگرافی تهیه نمایید.گرفتن عکس در مواقع لزوم به دندانپزشک برای بررسی وضعیت دندان و پیدا کردن بهترین راه درمانی کمک فراوان می کند
رادیوگرافی قادر است پوسیدگی دندان ،وسعت آن وضعیت بافت های اطراف دندان، تعداد و شکل ریشه ها و …. را نمایان سازد و یکی از راه های ارزشمند تشخیص به شمار می رود

آیا گرفتن عكس رادیوگرافی حین بارداری برای مادر -جنین مضر است؟
در زمان بارداری به خصوص 3 ماه اول بهتر است از گرفتن عکس رادیوگرافی و درمان های انتخابی که میتوان انجام آنها را به زمان مناسب تری موکول کرد خودداری شود با این حال در صورت لزوم با استفاده از محافظ های سربی گرفتن عکس رادیوگرافی بلامانع بوده و خطری مادر -جنین را تهدید نمی نماید