کامپونیر

فهرست مطلب

componeer نوشتهکامپونیر ونیر های پیش ساخته کامپوزیتی هستند که بصورت پیش ساخته و از جنس کامپوزیت نانو هیبرید می باشند.

درحقیقت پوسته های مینائی می باشند که روی سطح قدامی دندان های جلو باند می شوند با کامپونیر میتوان رنگ و فرم دندان ها را اصلاح کرد. و عمل اصلاح طرح لبخند را به صورت یک جلسه ای در مطب انجام داد.