چرا ایمپلنت

فهرست مطلب

هدف درمان های نوین دندانپزشکی بازگرداندن وضعیت بیمار به شرایط طبیعی از نظر فانکشن (عملکرد)، راحتی، زیبایی و سلامت بافت های دهان است، آنچه درمان ایمپلنت را جذاب کرده توانایی آن در حفظ و بازسازی نسوج از دست رفته متعاقب کشیدن دندان می باشد!

آمار 2 میلیون ایمپلنت در سال 2013 در آمریکا در مقایسه با 35000 ایمپلنت در سال 1983 بیانگر فراگیری روز افزون این درمان است.

افزايش نیاز و کاربرد درمان های مبتنی بر ایمپلنت حاصل چند عامل است

1- افزایش جمعیت افراد مسن و آگاهی جامعه
2- افزایش شاخص DMF
3- پیامدها و عوارض حاصل از شکست درمان های متداول و پروتزهای ثابت و متحرک
4- پیامد های آناتومیکی از دست دادن دندان ها
5- کارایی کم پروتز های متحرک
6- پیامد های حاصل از استفاده طولانی مدت از پروتز های متحرک
7- پیامد های روحی و روانی
8- نتایج موفقیت آمیز درمان های ایمپلنت
9- افزایش اطمینان به درمان ایمپلنت و افزایش تمایل به بهبود بهداشت دهان و دندان