ونیرها

فهرست مطلب

veneer نوشتهاصولا ونیرها به لایه ای نازک از جنس سرامیک یا کامپوزیت گفته میشود که در موارد زیر استفاده میشوند:

– دندان های تغییر رنگ یافته

– بستن فواصل بین دندانی

– تغیر طول و عرض دندان ها با توجه به طرح بهبود لبخند

– درمان شکستگی ها و لب پریدگی های دندانی

– ونیرها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میشوند انتخاب طرح ونیر و ماده مورد استفاده به عهده دندانپزشک متخصص زیبایی است که ضمن مشورت با بیمار با توجه به طرح لبخند و موقعیت دندان ها در شرایط جویدن و بستن دهان تصمیم گیری میشود.

ونیر های دندانی تحت عناوین مختلف مطرح هستند از جمله پرسلن ونیر، سرامیک ونیر، لامینت ونیر، کامپوزیت ونیر و اخیرا لومینیرها هم به این مجموعه اضافه شده است.