ونيرها

ونیر ها به لایه ای نازک از جنس سرامیک یا کامپوزیت گفته میشود که در موارد زیر استفاده میشوند:
– دندان های تغيير رنگ یافته
– بستن فواصل بین دندانی
– تغیيرطول و عرض دندان ها با توجه به اصلاح طرح لبخند
– درمان شکستگی ها و لب پریدگی های دندانی
ونیر های دندانی تحت عناوین مختلفی مطرح هستند از جمله پرسلن ونیر،سرامیک ونیر،لامینت ونیر،کامپوزیت ونیر اخیرا کامپونیر و لومینیر ها هم اضافه شده اند

فهرست مطلب