وظیفه دندانپزشک و درمان پوسیدگی

در گذشته درمان پوسیدگی تراش دندان و حذف پوسیدگی و ترمیم آن بوده و به مرور زمان پوسیدگی مجدد منجر به تضعيف نسج سالم دندان ميشداما در دندانپزشکی مدرن اساس کار مدیریت پوسیدگی دندان است و هدف کنترل عفونت و حفظ نسج سالم دندان میباشد .چراکه پوسیدگی دندان یک بیماری عفونی باکتریال است و قابل انتقال به دندانهای مجاور و حتی از مادر به کودک است. این باکتریها در سطح دندان از قندهای قابل تخمير اسید تولید میکنند و سبب انحلال نسج معدنی دندان میشود.اگر این فرآیند در مراحل اولیه تشخیص و متوقف شود پوسیدگی دندان ها قابل کنترل و درمان است ،مسئولیت دندانپزشک فقط برداشتن پوسیدگی و ترمیم ان نیست بلکه مدیریت ان در قالب دندانپزشکی خانواده دردرازمدت است .در پست های بعدی نحوه تشخص ،کنترل و درمان را به اطلاع علاقه مندان میرسانیم.

فهرست مطلب