هالیتوز یا بوی بد دهان

فهرست مطلب

یک احساس درونی پس از استشمام تنفس فرد تحت عنوان بوی تنفس تعریف میشود ،بوی تنفس میتواند خوشایند،ناخوشایند و یا حتی آزاردهنده باشد.هالیتوزیس یا بدبویی دهان یک شکایت شایع در بین بیماران مراجعه کننده به پزشکان و دندانپزشکان است و غالبا بدون گرفتن نتیجه خاص از مطب خارج میشوند و گاه این پدیده باعث بروز مسائل جدی در خود وخانواده آنها میگردد.در بیش از 90 درصد بدبویی دهان ناشی از خود دهان است .شایعترین علل پوسیدگی دندان ها بیماری لثه و عدم رعایت بهداشت است البته خشکی دهان،گرسنگی،تنفس صبحگاهی ،خوردن بعضی غذاها،مصرف دخانیات و الکل میتواند عامل بدبویی دهان باشد که این موارد زودگذر است ،بعضا ممکن است جنبه روانی هم داشته باشد .دلایل هالیتوز سه دسته اند:1-وجود یک بیماری2-غیرمرتبط با بیماری3-روحی روانی
اخیرا ارتباط محکمی بین وجود یک باکتری در معده و بدبویی دهان پیدا شده است.
درمان هالیتوریس ابتدا توسط دندانپزشک و در صورت تشخیص به پزشک ارجاع داده میشود.