مزایا استفاده از ایمپلنت

از جمله مزایای استفاده از ایمپلنت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حفظ استخوان: یک ایمپلنت داخل استخوانی می تواند پهنا و ارتفاع استخوان را تا زمانی که ایمپلنت به صورت سالم در استخوان قرار دارد، حفظ نماید. این در حالی است که یکی از مهم ترین عوارض از دست رفتن دندان ها ، تحلیل استخوان است.

2. باز سازی و حفظ بعد عمودی صورت

3. حفظ زیبایی صورت: در موقع از دست رفتن دندان ها و استفاده از پروتز متحرک به دلیل تحلیل استخوان از زیبایی کاسته میشود، در صورت استفاده از ایمپلنت ها به دلیل این که می توان ساپورت بیشتری برای عضلات تامین کرد، زیبایی به صورت مطلوب تری تامین می شود.

4. بهبود تکلم: که معمولا هم به دلایل روانی (اعتماد به نفس بیشتر بیمار) و هم به دلایل بیومکانیک (گیرو ثبات بهتر پروتزها) حاصل می شود.

5. بهبود و جویدن

6. کاهش اندازه پروتز: خصوصا در پروتزهای متحرک که با حذف قسمت هایی از پروتز می توان رضایت بیماران که اغلب خواهان پروتز هایی کوچک تر و سبک تر هستند تامین نمود.

7. بهبود ثبات و گیر پروتز های متحرک

8. امکان استفاده از پروتز های ثابت به جای پروتز های متحرک

9. حذف نیاز به تغیر دندان های مجاور: در بریج های معمولی گاهی لازم می شوداز دندان های مجاور درحالی که سالم هستند و هیچ پوسیدگی یا ترمیم قبلی ندارند، به عنوان دندان پایه استفاده کنیم و روی آن ها تراش انجام دهیم، در حالی که با جایگزینی دندان های از دست رفته با ایمپلنت این مساله اتفاق نخواهد افتاد.

10. بهبود سلامت و وضعیت روانی بیمار

فهرست مطلب