مزاياى پرسلن لامينيت ونير

پرسلن لامینت ونیر بسیار زیبا و قابل اعتماد ولی بسیار حساس می باشد شرط دوام و زیبا بودن پرسلن لامینت ونیر تشخیص صحیح ، اجرای طرح درمان دقیق با تکیه بر دانش تخصصی زیبایی شناسی است
مزایای پرسلن لامینت ونیر
– کنترل و ثبات رنگ
– سازگاری با نسوج اطراف دهان
– اتصال محکم به دندان (با رعایت اصول خاص)
– مقاوم نسبت به سایش
– حداقل تراش دندان
– توانایی پوشش تغيیر رنگ ها
– مقاوم به مواد شیمیایی
– عدم محدودیت در شکل و فرم

فهرست مطلب