لمینیت ونیرهای دندانی

فهرست مطلب

laminet dental نوشتهلمینیت ونیر ها به لایه ای نازک از جنس سرامیک یا کومپوزیت گفته میشود که در موارد زیر استفاده میشوند

– دندان های تغییر رنگ یافته
– بستن فواصل بین دندانی
– تغییر طول و عرض دندان ها با توجه به اصلاح طرح لبخند
– درمان شکستگی ها و لب پریدگی های دندانی
ونیر های دندانی تحت عناوین مختلفی مطرح هستند از جمله پرسلن ونیر،سرامیک ونیر،لمینیت ونیر،کومپوزیت ونیر اخیرا کامپونیر و لومینیر ها هم اضافه شده اند.

پرسلن لمینیت ونیر

درمان های پرسلن لمینیت ونیر بسیار زیبا و قابل اعتماد همچنین بسیار حساس هستند. تنها شرط موفقیت این درمان انجام صحیح و کاملا دقیق مراحل متعدد مربوطه به این روش درمانی با تکیه بر دانش فنی آن میباشد.

مزایای لمینیت پرسلن ونیرشامل موارد زیر میباشد:

رنگ دندان: کنترل رنگ و ظاهر طبیعی همراه با ثبات رنگ ها
تطابق کامل:نسبت به لمینیت های رزینی تطابق بیشتری دارند.
سازگاری با نسوج اطراف دندان
قدرت گیر و باندیگ بهتر به دندان
مقاوم نسبت به تغییر رنگ
مقاوم نسبت به سایش
حداقل تراش دندان نسبت به درمان با روکش ها
توانایی در پوشاندن رنگ های تیره در سیستم های جدید
زیبایی با دوام
مقاوم نسبت به ترکیبات شیمیایی
کنترل ضخامت ونیرها
عدم محدودیت در شکل