لبخند زيبا

خطی که نوک بینی را به وسط چانه وصل می کند میزان تحدب و تقعر نیمرخ صورت را نشان میدهد لب بالا 2-1 میلیمتر و لب پایین 4-3 میلیمتر از این خط فاصله دارد.
زاویه بین لب بالا و بینی در آقایان 95-90 و در خانم ها 105-100 درجه است
در شرایط نرمال دندان های جلوی بالا 30% دندان های جلو پایین را می پوشانند و دندان های جلوی بالا 2-1 میلیمتر نسبت به دندان های پایین جلوتر هستند

فهرست مطلب