كد كم چيست(CAD/CAM)

فهرست مطلب

یک روش نوین برای ساختن روکش های تمام سرامیک ،استفاده ازدستگاه كد كم مى باشددر این روش تراش دندان به روش معمول انجام میشود و در ادامه به وسیله اسکنر مخصوص دستگاه و اشعه ی لیزر از دندان تراش خورده مدل کامپیوتری تهیه می گردد با استفاده از این دستگاه اطلاعات روکش سرامیکی متناسب با دندان تراشیده شده آماده مى شود . مزایای این سیستم دقت بالا و سرعت عمل بیشتر آن است
معایب آن : قیمت بالای دستگاه ، محدود کردن درمان به استفاده از روکش تمام سرامیکی و عدم توانایی در رنگ آمیزی دل خواه روی روکش است که گاهی زیبایی آن را به خطر می اندازد