كاربرد لامينيت

لامینت ونیر ها به لایه ای نازک از جنس سرامیک یا کامپازیت گفته میشود که در موارد زیر استفاده میشوند
– دندان های تغیر رنگ یافته
– بستن فواصل بین دندانی
– تغیر طول و عرض دندان ها با توجه به اصلاح طرح لبخند
– درمان شکستگی ها و لب پریدگی های دندانی
ونیر های دندانی تحت عناوین مختلفی مطرح هستند از جمله پرسلن ونیر،سرامیک ونیر،لامینت ونیر،کامپازیت ونیر اخیرا کامپونیر و لومینیر ها هم اضافه شده اند.

فهرست مطلب