فاصله بین دندان های قدامی(دیاستم) علل و درمان

وجود فاصله بین دندان های قدامی برای بعضی بیماران مشکل زیبایی محسوب میشود.قبل از درمان،تشخیص علت این فاصله الزامی است چون بدون تشخیص اولیه و درمان علت اولیه بستن فاصله کار درستی نیست
علت فاصله ممکن است بافت های نرم بین لثه و لب(فرنوم)،فقدان یک یا چند دندان،ابعاد کوچک دندان های مجاور،عدم تناسب ابعاد دندان ها و قوس فکی باشد همچنین فاصله بین دندان ها ممکن است ناشی از بعضی عادات دهانی و بیماری های لثه ای باشد
درمان دیاستم (فاصله بین دندان ها) به سه روش جراحی لثه ،ارتودنسی و ترمیمى زیبایی انجام میگیرد گاهی دیاستم ها بسیار بزرگتر از آن هستند که تنها با اضافه کردن کامپوزیت بسته شوند بسته شدن فضاى به این بزرگی با کامپوزیت مشکل زیبایی دیگری ایجاد میکند که آن ایجاد دندان های بسیار بزرگ می باشد که باعث اختلال در تناسب بین دندان های جلو میشود.درچنین مواردی با ارتودنسی این فضاهای بزرگ بین دندان ها تقسیم و در صورت لزوم فضاهای باقیمانده با کامپوزیت بسته میشوند

فهرست مطلب