روكش تمام سراميك يا متال سراميك؟

 

امروزه سرامیک ها کاربرد وسیعی در دندانپزشکی زیبایی پیدا کرده اندترکیب اصلی سرامیک ها (پرسلن ها ی دندانی) شیشه یا سیلیکات است که چند عنصر فلزی به آنها اضافه میشود.
برای دستیابی به یک روکش زیبا و با دوام پس از تشخیص ،طرح درمان ،آماده سازی دندان و لثه مجاور که مهمترین مرحله درمان میباشد دندانپزشک هماهنگ با بیمار تصمیم میگیرد كه از چه نوع روكشى استفاده نمايد واگر تصميم بر روكش تمام سراميك است از چه نوع سرامیکى استفاده نماید مهمترین تفاوت سرامیک ها در زیبایی و استحکام آنها می باشد و روكشهاى متال سراميك داراى بهترين استحكام و دوام را دارند ولى از نظر زيبايى بعد از تمام سراميكها مى باشند

 

فهرست مطلب