دندانپزشکی مدرن

کنترل پوسیدگی دندان در آینده موضوع فعالیت اغلب دندانپزشکان است.در کشور های پیشرفته هم اکنون درصد خدمات پیشگیری و تشخیص رو به افزایش است چرا که اساسی ترین بخش خدمات دندانپزشکی است .در آینده تلاش دندانپزشکی مدرن معطوف به محدود سازی نیاز به درمان های پیشرفته وپرهزینه دندانپزشکی است و تشویق افراد جامعه به دریافت خدمات مبتنی بر پیشگیری است از جمله
1- روش های درمانی پیشگیری از پوسیدگی دندان
2- محدود کردن رشد و تکثیر عوامل میکروبی پوسیدگی زا
3- افزایش مقاومت سطح دندان در برابر پوسیدگی
4- کاهش اسیدیته پلاک میکروبی چسبیده به دندان (بیو فیلم میکروبی)
هدف از پیشگیری کاهش میکروب های پوسیدگی زا و ایجاد شرایط مناسب جهت رسوب املاح معدنی است .افراد روی بعضی فاکتورها کنترل دارند مثل رژیم غذایی ،بهداشت دهان ،و بعضی مراقبت های خاص مثل فیشور سیلانت و ترمیم پوسیدگی ها اما از طرفی روی بعضی عوامل کنترل ندارند مثل سلامت
عمومی،تاریخچه فلوراید آب آشامیدنی،سیستم ایمنی ،کمیت و کیفیت بزاق و …

فهرست مطلب