درد دندان و درمان آن

فهرست مطلب

Untitled نوشته
وقتی که دندانی پوسیده میشود در ابتدا نسج سخت درگیر می شود. در صورتی که درمان مناسب انجام نشود. پوسیدگی دندان ادامه می یابد و از سطح به طرف عمق جایی که عروق و اعصاب دندان حضور دارد پیشرفت می نماید
‎پوسیدگی در مراحل اول دردی ندارد. و فقط طی معاینه دقیق توسط دندانپزشک قابل کشف است. ودر صورتی که در همین مراحل ابتدایی تشخیص داده شود درمان آن بسیار راحت تر و کم هزینه تر خواهد بود و شانس آسیب دیدن عروق و اعصاب دندان کاهش می یابد . به همین دلیل توصیه مى کنیم جهت بررسی وضعیت دندان ها ولثه خود هر 6 ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه نمایید تا هم دندان های سالم تری داشته باشید هم هزینه های درمانتان کاهش یابد
‎درصورتی که پوسیدگی اولیه زودتر تشخیص داده نشده ودرمان نشود پوسیدگی عمیق تر می گردد. در این مرحله بیمار ممکن است علایمی از قبیل تیر کشیدن دندان ها و درد گذرا را به دنبال خوردن آب سرد تجربه نماید که بخودی خود برطرف می شود علت وجود درد در این مرحله نزدیک شدن پوسیدگی به عروق و اعصاب داخل دندان است در این مرحله نیز همانند پوسیدگی های اولیه معمولا حیات دندان به خطر نمی افتد و با درمان ترمیمی مناسب می توان پوسیدگی را کنترل نمود. اما برعکس حالت اول، بخش بزرگتری از دندان را تخریب نموده است
‎در صورتی که شما برای معاینه منظم به دندانپزشک مراجعه ننمایید و به علایم اولیه پوسیدگی دندانتان کم توجهی کنید پوسیدگی باز هم گسترش می یابد و باعث التهاب در عروق و اعصاب داخلی دندان می گردد
‎علایم شایع که در این مرحله ممکن است با آن روبرو شوید درد خودبخودی دندان ،درد به دنبال نوشیدن آب سرد و گرم درد به دنبال جویدن و درد گنگ تیز و شدید که با فعالیت روزانه ی شما تداخل می نماید است. متاسفانه اغلب بیماران تنها در این مرحله بدنبال درمان دندان های خود می روند که هم قسمت قابل توجهی از بافت های دندان تخریب شده است هم به احتمال زیاد حیات دندان به خطر افتاده است وقتی بیمار با این علائم مراجعه می نماید دندانپزشک پس از معاینه چندین راه درمانی با توجه به وضعیت فرد و دندان در نظر می گیرد که شامل موارد زیر است
١-برداشت پوسیدگی و ترميم ان
‎2-درمان ریشه(عصب کشی) و بازسازى تاج و سپس روكش در صورت لزوم
‎٣-کشیدن دندان
‎توجه نمایید اگر دچار دندان درد هستید به صورت خود سرانه از انتى بیوتیک استفاده ننمایید زیرا انتی بیوتیک ها برای درمان این وضعیت مناسب نیستند. همانطوری که گفته شد علت درد دندان هجوم و گسترش میکروب به بافت دندان است،جایی که آنتی بیوتیک ها نمی توانند نفوذ نمایند تا تاثیر ضد میکروبی خود را اعمال کنند