خدمات دندانپزشكى

فهرست مطلب

1-ترمیم دندانهای دائمی
2-درمان ریشه
3-بازسازی تاج و روکشهاى تمام سراميك و متال سراميك
4-پروتزهای ثابت و متحرک
5-ایمپلنت و اوردنچر
6-دندانپزشکی زیبایی (لامینیت-کامپوزیت ونير روکش های تمام سرامیک-سفیدکردن دندان)
٧-تغيير فرم و شكل و رنگ لثه با ليزر