تغییر رنگ و فرم لثه با لیزر

فهرست مطلب


کاربردلیزر در دندانپزشکی

‏‎1- تشخیص پوسیدگی و جرم دندان
‏‎2- درمان حساسیت های دندانى
3-سفید کردن دندان (سرعت کار بیشتر .حساسیت کمتر و ماندگاری بیشتر )
‏‎5- برداشتن پوسیدگی و تهیه ی حفره دندان و برداشتن جرم
‏‎6- جراحی لثه و نسوج نرم دهان
‏‎7- درمان ریشه (کمک کننده)laser pigment1 نوشته
‏‎8- درمان بیماری های لثه ای (کمک کننده)
‏‎9- کنترل خونریزی و تسریع انعقاد
‏‎10- درمان آفت و تب خال و درد های مفصل گیجگاهی فکی
‏‎11- درمان التهاب و عفونت اطراف ایمپلنت و بوی بد دهان
‏‎12- بهبود رنگ لثه
‏‎13- کمک در درمان آسیب های لثه ای
‏‎14- کمک به کنار زدن لثه در حین قالبگیری
‏‎15- کمک به ترمیم عصب در موارد آسیب عصبی
‏‎16- ضدعفونی کننده در عفونت لثه ای
‏‎17- درمان ضایعات نرم داخل دهان و بیوپسى
‏‎18- افزایش طول تاج و تغیير فرم لثه در اصلاح طرح لبخند