ترمیم های همرنگ دندان

Posterior composite restorations نوشتهترمیم پوسیدگی دندانهای آسیا در گذشته منحصرا با آمالگام که یک ترکیب فلزی است انجام می شده است و هم اکنون بعضی همکاران همچنان از آمالگام برای ترمیم دندانهای آسیا استفاده می کنند.

البته امروزه با توجه به پیشرفتهایی که در زمینه مواد همرنگ بخصوص کامپوزیت ها و چینی ها انجام گرفته با رعایت اصول کاری مربوطه به آنها میتوان دندانهای آسیا را با کامپوزیت پر کرد.

از مزایای ترمیم های کامپوزیتی این است که نسج سالم دندان کمتر برداشته میشود و دوم اینکه کامپوزیت به دندان می چسبد و باعث تقویت نسوج تضعیف شده دندان میشود.

البته در صورتیکه پوسیدگی دندان خیلی وسیع باشد غالبا اولویت اول کامپوزیت نیست و می توان با استفاده از آمالگام یا روشهای غیر مستقیم مثل اینله و انله ، بازسازی تاج و روکش و در صورت نیاز معالجه ریشه و سپس پست و کور و در نهایت با استفاده از روکش ، تاج دندان را بازسازی کرد.

آمالگام

در مورد آمالگام ذکر چند نکته لازم است :

آمالگام بیش از 150 سال از کاربرد آن بعنوان ماده ترمیمی میگذرد. ترمیم های انجام شده با آمالگام در صورت رعایت بهداشت بیشترین دوام را دارند، دوم اینکه هیچ تحقیق علمی سمی بودن آمالگام را برای انسان ثابت نکرده است ، علیرغم اینکه تحقیقات علمی بسیاری هم انجام گرفته است ؛ سوم اینکه تجربه نشان داده که پوسیدگی ثانویه زیر ترمیم های آمالگام کمتر اتفاق می افتد ؛ چهارم اینکه با وجود مزایایی که برای کامپوزیت مطرح شده است (تراش کمتر نسج دندان، اتصال به دندان و تقویت نسوج ضعیف شده و همرنگ بودن) ، یکی از دلایل استفاده وسیع از کامپوزیت تبلیغات وسیعی است که در این زمینه انجام میگیرد و متاسفانه همکاران دندانپزشک هم بی تاثیر نیستند.

ترمیم های همرنگ دندان با کامپوزیت دندان

با پیشرفت کیفی مواد همرنگ (کامپازیت ها و پرسلن ها) و تکنولوژی مدرن و تکنیکهای جدید این مواد کاربرد وسیعی پیدا کرده اند، از مزایای این مواد علاوه بر همرنگ بودن با دندان این است که نسج سالم کمتری برداشته میشود و بخوبی به دندان میچسبند.

کامپازیت ها، پرسلن ها و آمالگام مانند هر ماده دیگری موارد تجویز و عدم تجویز نسبی دارند که بنا به تشخیص دندانپزشک و نیاز بیمار استفاده میشود.

مثلا بیمارانی که مستعد به پوسیدگی دندان بوده و مراقبت های بهداشتی را رعایت نمی کنند کاندید خوبی برای مواد همرنگ نيستند

ترمیم دندان با كامپوزيت ونیر يا آمالگام

هرچند ترمیم های آمالگام هنوز به عنوان ترمیم های کارآمد با طول عمر بالا مورد استفاده هستند، اما تمایل به داشتن ترمیم های همرنگ دندان های طبیعی به گونه ای در سال های اخیر برای بیماران اهمیت یافته است که گویی اصل سلامت و عملکرد برایشان اهمیت چندانی ندارد.

در این مسیر تبلیغات وسیع شرکت ها بی تاثیر نبوده است. با این حال در بسیاری موارد می توان گفت کامپازیت مانند هر رستوریشن دیگری موارد کاربرد و عدم کاربردخاص خود را دارد و مقایسه آن با سایر مواد ترمیمی مانند آمالگام ،مقایسه قابل قبولی نمی باشد . خوب است به عنوان یک قانون کلی به یاد داشته باشیم که هریک از موارد مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی مانند آمالگام ،کامپازیت،گلاس اينومر پرسلن و غیره در صورتیکه در جای خود بطور صحیحی به کار برده شوند بهترین خواهند بود.

در مورد مزاياى کامپوزیت ونیر ميتوان زیبائی، تراش کمتر نسج سالم دندان، هزینه کمتر در مقایسه با روکش، عایق بودن و اتصال به نسج دندان را نام برد.

فهرست مطلب