ايمپلنت و دندانپزشكى زيبایى

ايمپلنت و دندانپزشكى زيبایى
فهرست مطلب

هنگام درمان یک بیمار که یک یا تعدادی از دندانهای خودرا از دست داده هم اکنون ایمپلنت بر سایر درمان های معمول ارجعیت دارد به چند دلیل از جمله

1- حفظ استخوان
2- حفظ زیبایی صورت
3- بهبود تکلم و جویدن
4- کاهش اندازه پروتز
5- حذف نیاز به تغیير دندان های مجاور
6- بهبود سلامت و وضعیت روانی بیمار

هنگام اجرای طرح درمان ایمپلنت همواره دوهدف عملکرد (فانکشن) و زیبایی را بایستی مورد توجه قرار داد لازم است بیمار کاملا در جریان جزئیات طرح درمان قرارگیرد و میزان انتظار خود از عملکرد و زیبایی را بیان کند روش های مختلف درمانی جهت بازسازی دندان های قدامی وجود دارد از جمله

– بریج(پل) های معمول
بریج های باند شونده بارزين
– بریج های متکی بر ایمپلنت
– جايگزينى یک یا تعدادی از دندان ها بوسیله ایمپلنت بصورت تكى

بریج های معمولی، زیبایی و عملکرد خوبی را در دراز مدت نشان داده اند علیرغم این موفقیت ها ،حساسیت های تکنیکی و نحوه درمان دندان های پایه مشکلاتی را برای بیماردر کوتاه مدت ممکن است ایجاد کند.وسعت تراش دندان های پایه ،کیفیت معالجه ریشه ،بازسازی تاج این دندان ها وضعیت لثه و روکش ها از مهمترین مشکلات مرتبط با این نوع پل ها میباشد که باعث شده تا درمان ایمپلنت جایگزین آنها شود

شاید بتوان گفت مشکلات مرتبط با دندان های پایه در این بریج ها مهمترین دلیل انتخاب ایمپلنت است.جهت دستیابی به زیبایی در نواحی قدام ارزیابی بافت نرم و سخت مهم است طراحی لبخند بخش مهمی از ارزیابی قبل از طرح درمان است.اگرچه لبخند هر فرد مخصوص به خود او می باشد اما یک ارزیابی کلی وجود دارد که ترکیب آنها با هم یک لبخند زیبا را تشکیل میدهد،از جمله فاکتور هایی که باید بررسی شود شامل شکل صورت،روابط بین دندان ها،موقعیت لب ها ،خط لب،انحنای لب،ضخامت لب،خط لبخند و مجموعه صورت میباشد.

دندان های قدامی بالا زمانیکه لب ها در حالت استراحت هستند در مردها 2 میلیمتر و خانم ها٢.٥میلیمتر ديده میشود در بیماران جوانتر این میزان بیشتر است

در یک لبخند کامل، لب بالا 8-6 میلیمتر جا به جا میشود و جدود 11-10 میلیمتراز تاج دندان دیده میشود میزان دیده شدن لثه و بافت های دندانی در نواحی مختلف نیز از نظر زیبایی مهم است در دندان های جلوی بالا نسبت عرض به طول 75 تا 80% است میزان نمایش دندان های جلوی بالا متناسب با یک قانون طلائی در طبیعت است يعنى به سمت عقب نمایش کمتر است توجه به جزئیات در تشخیص و طرح درمان و دقت در قرار دادن ایمپلنت و بازسازی استخوانها فاکتور هایی هستند که اهمیت بیشتری داشته و در دستیابی به زیبایی مطلوب كمك كننده هستند ایجاد فرم و شکل قرینه مهمتر از رنگ است هر بیمار فریم خاص خود را دارد

پلن لثه باید مواری خط بین دو مردمک چشم باشد.در صورتیکه این خط کج باشد پلن لثه باید عمود بر خط وسط صورت باشد بعلاوه خط لثه باید موازی پلن دندانی باشد. کجی اندک پلن لثه در صورتیکه همراستا با پلن دندان ها و خط بین دو مردمک باشد فایل قبول است