ايمپلنت ودندانپزشکی مدرن

دندانپزشكى در زمینه های گوناگون در حال پیشرفت است ایمپلنت های دندانی یکی از این زمینه هاست عدم آگاهی از اصول و روش درمانی ایمپلنت باعث بروز مشکلاتی در اجرای درمان میشود بخش عمده ی این مشکلات عدم توجه به اصول پایه آکادمیک درمان است که با توجه به این اصول میتوان گفت درمان ایمپلنت یکی از خدماتی است که میتواند طی 10 سال بیش از %98 موفقیت داشته باشد

فهرست مطلب