/ / دانستنی های دندانپزشکی


امروزه سرامیک ها کاربرد وسیعی در دندانپزشکی زیبایی پیدا کرده اند ترکیب اصلی سرامیک ها(پرسلن های دندانی) شیشه یا سلیکات است که چند عنصر فلزی و اکسیژن به آنها اضافه شده است.

برای دستیابی به یک روکش زیبا و با دوام پس از تشخیص، طرح درمان، آماده سازی دندان و لثه مجاور که مهمترین مرحله درمان میباشد دندانپزشک هماهنگ با بیمار تصمیم میگیرد که از کدام سرامیک استفاده نماید.

تفاوت این سرامیک ها در زیبایی و استحکام آنها میباشد.