‎به طور کلی به دو روش میتوان دندانها را سفید کرد :
‎ا-افزودن یک لایه خارجی به سطح دندان ، این لایه میتواند ماده ترمیمی کامپوزیت یا یک لایه سرامیکی باشد که به آن لامینیت میگویند.(لامینیت کامپوزیتی و لامینیت سرامیکی)
‎برحسب مورد ممکن است نیازی به تراش دندان نباشد اما غالبا نیاز به تراش است.

2-روش دیگر سفیدکردن که به آن بلیچینگ گفته میشود که در آن طی یک واکنش شیمیایی مولکولهای رنگی دستخوش تجزیه میشوند .دراین روش چیزی به دندان اضافه نمیشود و دندان هم تراش داده نمیشود.
‎”روش بلیچینگ”
‎روش های بلیچینگ متنوع هستند و به طور کلی دو روش وجود دارد :
1-in office که توسط دندانپزشک در مطب انجام میشود
2-at home که توسط بیمار اما تحت نظر دندانپزشک انجام میشود.
‎هرکدام ازین روش ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد.

‎در روش مطب از غلظت بالا ماده استفاده میشود ،خطای سوختگی لثه هست ولی

دستیابی به نتیجه درمان در زمان کمتری بدست

میاید .
‎در روش خانگی غلظت ماده کمتر و زمان بر است (2تا6 هفته) ،نیاز به قالبگیری و ساخت تری می باشد.همکاری بیمار بسیار مهم است.
‎به طور کلی نتایج سفید کردن به روش بلیچینگ دائمی نیست