/ / دانستنی های دندانپزشکی

هرچند آمالگام(ماده ترمیمی غیرهمرنگ)با بیش از 100 سال سابقه استفاده هنوز کارآمد است ولی امروزه تمایل به مواد همرنگ بیشتر شده است.

با پیشرفت کیفی مواد همرنگ(کامپوزیت ها وپرسلن ها) و تکنولوژی مدرن و تکنیکهای جدید این مواد کاربرد وسیعی پیدا کرده اند از مزیت های کامپوزیت ها علاوه بر همرنگ بودن با دندان این است که نسج سالم کمتر برداشته میشود و ضمنا به خوبی به دندان میچسبند.

کامپوزیت ها،پرسلن ها و آمالگام مانند هر ماده دیگری موارد تجویز و عدم تجویز نسبی دارند که بنا به تشخیص دندانپزشک و نیاز بیمار استفاده میشوند.

مثلا در بیمارانی که مستعد به پوسید گی دندان هستند و مراقبتهای بهداشتی را رعایت نمیکنند کاندید خوبی برای مواد همرنگ نیستند.